Vloeren in een gebouw vragen bewust of onbewust om aandacht.
Het vervuilen en belasten van de vloer is een continue proces dat qua omvang en intensiteit sterk wisselend kan zijn per gebouw. Vloeren nemen een be­langrijke plaats in bij de waardering voor de representativiteit van uw ge­bouw. We spreken dan niet alleen over het onderhoud van een vloer, maar ook over verzorging van een vloer. De kwaliteit van onderhoud en verzorging van vloeren is van essentieel belang om de representativiteit van de vloe­ren hoog te houden. De schoonmaakmethode per vloer is natuurlijk verschil­lend (welk soort materiaal is gebruikt). Daarbij is de schoonmaakfrequen­tie ook erg belangrijk. Wij zijn zeer ervaren in het onderhoud en verzorging hiervan. Op basis van algemene ervaringen, inschattingen en verwachtin­gen ten aanzien van de aard en mate van vervuiling en belasting, weten wij welke methode het beste is om uw vloeren representatief te houden. Vloeronderhoud en –verzorging is niet alleen gericht op het reinigen, maar ook op de kwaliteit van de vloersoort of de schoonmaaktechnische kwali­teit van de bescherm- /onderhoudslaag die hierop is aangebracht om on­derhoudstechnische of representatieve redenen. Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen en onderhoud hiervan waarbij uw vloeren in topconditie blijven.