Naast het reinigen van glas is het ook belangrijk om het houtwerk, kunststof, trespa en ander soortig oppervlakte materiaal gron­dig te onderhouden. Door het niet onderhouden van uw gevel, kan uw pand behoorlijk vervuild raken. Door het toenemende gemotoriseerde verkeer en industrie raakt uw pand sneller vervuild. Met name de lucht­vervuiling tast de gevels aan. Vervuilde gevels zijn een doorn in het oog.
Ieder vervuild object vraagt om een andere behandelings methode. Alumi­nium moet bijvoorbeeld anders behandeld worden dan hout. Onze materialen en producten zijn afgestemd op de materiaalsoorten van deze tijd en ze zijn natuurlijk milieu vriendelijk.

De bereikbaarheid is van essentieel belang, waardoor iedere plek goed en met de nodige aandacht behandeld kan worden. Bij het reinigen van gevels gebruiken wij veelal het moderne telewash-sy­stem. Hierdoor wordt ieder gewenste plek goed bereikt zonder zware hulpmiddelen. Geen gesjouw met zware ladders en gevaar voor eigen le­ven of dat van iemand anders. Vanaf de grond is de bereikbaarheid maar­liefst 17 meter. Dankzij dit flexibele en makkelijk te hanteren systeem is
de productiviteit is hoger en de kwaliteit beter. Kortom: perfect voor het rei­nigen van gevelbeplating, zonwering, gevelreclame en geluidswallen.